Fiskelycka

Runt Vålådalen finns fina fiskevatten. Få aktiviteter är så rogivande, men samtidigt så
spännande, som att en sen sommarkväll flugfiska i Vålån. Det kan hända att du får upp granna öringar på ett kilo eller kanske kommer en bäver glidande i det klara vattnet.

Barnen kan prova fiskelyckan i lättillgängliga Mellandalstjärn och Hästskotjärn.

Vill du ha vida vyer så är Midaftonssjöarna på Ottfjället ett alternativ.

Missa inte heller klassiska Storån, känd för sitt fina bestånd av grov harr och öring. Men håll hårt i grejerna. Här kan det smälla på ordentligt!

Om du vill vandra på näst intill osynliga stigar och vara borta från civilisationen ett par dagar kan du gå söderut från Vålådalen, där tjärnarna ligger som ett pärlband i skogen – Östra Blanktjärnarna, Ångeltjärnarna, Stubbtjärn, Finnångeltjärnarna och slutligen, vid foten av fjällen, Lunndörrstjärnarna. Vill du prova fiskelyckan i strömmande vatten kan du följa Lunndörrsån tillbaka.

Fisken i fjällen
Öring
(Salmo Trutta)
Finns i flera raser. Blir störst i sjöar. Växer upp i strömmande vatten. Bäcköringen lever hela sitt liv i rinnande vatten. Svenska sportfiskerekordet är 12,3 kg (Kvitsleströmmarna i Jämtland).

Röding (Salvelinus)
Vår vackraste laxfisk. Försurningshotad. Bildar ofta bestånd av tusenbröder. Den är svårfiskad med vanliga fiskeredskap.

Harr (Thymallus Thymallus)
Fisken har karakteristisk ryggfena. Lever främst i strömmande vatten nedanför trädgränsen. Trevlig torrflugefisk.

Fiskekort
Köp i vår reception, eller på www.natureit.se

Du som fiskar
  Ta med dig skräp och sopor hem.
  Gör inte upp eld utan betryggande säkerhetsåtgärder. Bränn papper men plocka ut aluminium och metall ur askan och ta med det hem. Ta även hem allt glas. Kolla upp vilka regler som gäller i Naturreservatet.
 Ha alltid giltigt fiskkort. Ta bara upp fisk i den mängd du kan förbruka.
 Ge akt på vilt och fågelliv så att du inte stör.
 Trasiga linor och betesförpackningar kan skada fågel och vilt, ta med dem hem.
 Rensa fisken omedelbart och förvara så svalt som möjligt.

Fisketips
Du kan fiska med fluga, mete eller haspel/spinn och du klarar dig med linor om 0,2-0,25 mm. Beten kan vara små spinnare eller skeddrag i vikter om 2-15 gram.

Fiskarterna är som regel mycket skygga i fjällområdet bl a på grund av det klara vattnet, vilket gör att man måste smyga sig på fisken. Försök undvika att ha solen i ryggen sa att du kastar en skugga ut i vattnet. Stå gärna så långt ifrån vattnet du kan. Fiska först på eller nära ytan, sedan djupare.

Bästa fisket är oftast när det är lite krusning på vattnet och inte alltför hög sol. Om det är alldeles blankt kan du skrämma fisken om du använder plastkula eller spinnare. Fiskar du i strömmande vatten – försök att fiska dig nedströms – så skrämmer du fisken mindre.

Tänk också på att de här fiskarna oftast har ståndplatser, sitt ner en stund och njut av naturen medan du studerar ytan – det ger ofta en fingervisning om vad det står en fisk. Utnyttja den upptäckten, det räcker ibland med ett par tre kast. Byt fiskplats när du fått fisk. Får du ingen fisk, sätt dig ner och byt fluga eller spinnare och försök igen.

Har du tappat en fisk, så smyg därifrån och kom igen ett par timmar senare, har du turen med dig så tar den om. Om du ska sätta tillbaka en fisk, så försök lossa den varligt under ytan eller blöt händerna så att du inte skadar det ömtåliga slemskiktet på fisken.

Transportera dina spön genom att knyta ihop dem med vandringstaven. Fäst inte spöna på ryggsäcken.

Recept
Rensa och skölj fisken. Salta och låt den dra en stund. Lägg i lite örtkryddor om du har och vik in i folie. Stek i grillglöd 15-25 minuter beroende på storlek. Fisken är klar när ryggfenan lossnar.

God fiskelycka!